ĐỐI TÁC
INTERNATIONAL COPYRIGHT GROUP
ÂM NHẠC

Bảo vệ các tác giả, tác phẩm âm nhạc trong và ngoài nước tránh bị thiệt hại về lợi ích và xâm phạm bản quyền

QUẢN LÝ
NỘI DUNG ÂM NHẠC

Tất cả các nội dung liên quan đến âm nhạc như lời, nhạc, chuyển thể từ thơ, đồng tác giả,... đều được bảo vệ bản quyền, tránh những xâm hại không đáng có cho tác giả và tác phẩm.

WEBTOON

Quyền tác giả là một trong những quyền sở hữu trí tuệ quan trọng, bảo hộ tính sáng tạo và sự lao động trí óc của tác giả tạo ra sản phẩm

NÂNG CAO QUYỀN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là tôn trọng sức lao động và sự sáng tạo của tác giả

PHIM ẢNH

Tác phẩm xuất bản được bảo vệ từ nội dung, kết cấu, nhân vật trong truyện cho đến tính sáng tạo của riêng tác giả

BẢO VỆ
BẢN QUYỀN PHIM

Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nghệ sĩ điện ảnh, truyền hình.

NGHỆ SĨ

Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, tính sáng tạo và quyền tác giả cho các sản phẩm mang tính nghệ thuật của các nghệ sỹ

CHUYÊN NGHIÊP
KHI BẢO VỆ BẢN QUYỀN

ICG đưa ra những giải pháp toàn diện, hiệu quả cao để bảo vệ quyền cho nghệ sĩ cả trong và ngoài nước.

TRUYỆN CHỮ

Đăng kí bản quyền nội dung kịch bản và công trình dựng phim giúp nhà làm phim bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ trong từng giai đoạn phát triển bộ phim của mình

BẢO HỘ
QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện truyền thông, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký